فراخوان جدید جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

خدمات ما

feature one

مدیریت پایگاه های بهداشت

ارائه خدمات بهداشتی و پیشگیری، تشخیصی و درمانیٰ توانبخشی و ارتقا سلامت به مراجعین و اعضا

feature two

تامین امکانات بهداشتی

تامین امکانات بهداشتی و درمانی اعم از وسایل ، تجهیزات، اموال منقول و غیرمنقول

feature three

حمایت و پشتیبانی مراکز پزشکی

خدمات حمایت، پشتیبانی نظارتی و تدارکاتی به مراکز پزشکی،بهداشتی و توانبخشی

دوستان ما

logo one
logo two
logo three
logo four