post

فراخوان جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی در شهرستان آران و بیدگل

 فراخوان جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی در شهرستان آران و بیدگل

این شرکت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به قرارداد فی مابین خود ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان مطابق با مفاد قرارداد یاد شده و دستورالعمل اجرای برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری  از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزینش در قالب قرارداد کار مدت معین و محدود به شرح شرایط مندرج در ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید .

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

پزشک

آران و بیدگل

۵

۲

۳

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی

کاشان

*

*

*

۲

متصدی پذیرش و آمار

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته  مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، حسابداری

کاشان

*

*

*

۳

کارشناس بهداشت محیط

آران و بیدگل

۳

اولویت با مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط

کاشان

*

*

۴

کارشناس بهداشت حرفه ای

آران و بیدگل

۳

اولویت با مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی بهداشت حرفه ای

کاشان

*

*

۵

کارشناس تغذیه

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تغذیه

کاشان

*

*

*

۶

کارشناس بهداشت روان (بالینی)

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی با پایه روانشناسی

کاشان

*

*

*

۷

مراقب سلامت

کاردان / کارشناس (مرد)

آران و بیدگل

۳

*

دارا بودن مدرک تحصیلی  کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های: مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی

کاشان

*

*

۸

مراقب سلامت

کاردان / کارشناس (زن)

آران و بیدگل

۱۰

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته­های: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و مامایی

کاشان

*

*

۹

مراقب سلامت

(ماما)

آران و بیدگل

۴

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی

 ۱- شرایط عمومی پذیرش

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۵/۱– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۶/۱- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۵/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.

۸/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

 

۲- شرایط اختصاصی پذیرش

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال وحداکثر ۳۰سال سن تمام برای دارندگان دیپلم ، فوق دیپلم 

 ۲/۲- مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری ۳۵ سال تا تاریخ مهلت ثبت نام

۳/۲- سوابق کاری مرتبط با حیطه شغلی فرد شرکت کننده به حداکثر سن افزوده می­شود.

 

  ۳- نحوه ثبت نام آزمون کتبی (مقدماتی)

     ثبت نام به  صورت حضوری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ذیل و حضور به آدرس آران وبیدگل،بلوار عاملی ،خیابان ارشاد، جنب مسجد بقیه اله ،درمانگاه بهروان ،دفتر نمایندگی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا ، بین ساعت ۱۴- ۱۲و ۲۰-۱۷ انجام می گیرد حد اکثرزمان ثبت نام  تا  ساعت ۲۰روز چهار شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۸   می باشد.  

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون کتبی

الف) تکمیل برگ درخواست فرم اطلاعات فردی که با مراجعه به وب سایت www.salamatsina.com قابل دریافت میباشد .

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ( صد هزارریال) به شماره حساب جاری ۱۴۱۲۱۱۱۲۶۸۲۰۷۲۱  نزد بانک توسعه تعاون شعبه آران و بیدگل بنام شرکت تعاونی یکتا توسعه مهر سلامت سینا (وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود). 

ج) یک قطعه عکس ۴*۳ (خانم ها با حجاب کامل اسلامی)

۲/۳-  زمان ومحل توزیع کارت آزمون

 – کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای تخصصی همزمان با ثبت نام تحویل داوطلبین خواهد شد. 

۳/۳-زمان ومحل برگزاری آزمون کتبی

  -آزمون در  ساعت ۱۲-۹ در  روز جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ آران و بیدگل، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد. اما حضور کلیه شرکت کنندگان نیم ساعت قبل از شروع آزمون الزامی است. داوطلبین دقت داشته باشند هرگونه تغییرات احتمالی در زمان برگزاری آزمون از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .


۴/۳- مواد امتحان :

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته ­های شغلی تنظیم و برگزار خواهد شد.

امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

۴- مصاحبه حضوری

داوطلبان قبول شده درآزمون کتبی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی شرکت به همراه اصل مدارک، به نماینده موسسه  مستقر در آدرس فوق الذکرحضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. نماینده شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

۱/۴-مدارک موردنیاز

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت  و یا انصراف از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۵- تذکرات

۱/۵- داوطلبان بومی شهرستان آران وبیدگل در اولویت خواهند بود .

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته­های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می­پذیرد.  

۲/۵- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳/۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر می­گردد.  

۴/۵- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه­ها الزامی است.

۵/۵- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۳ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی جهت انجام مصاحبه حضوری صورت می­پذیرد.  

۶/۵- پس از انجام مصاحبه حضوری انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در مجموع آزمون و مصاحبه حضوری در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت­های مندرج در آگهی جهت انجام مراحل گزینش صورت می­پذیرد.  

۷/۵- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۸/۵- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند، جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

۹/۵- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی شرکت www.salamatsina.com خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۰/۵- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ فرم اطلاعات فردی می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۱/۵- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل می باشند.

۱۲/۵-صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان از جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمی­کند.

۱۳/۵-پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می­باشند.   

دانلود فرم اطلاعات پرسنلی

post

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

شعار سال: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند و تاکید کردند با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت.  

متن کامل پیام نوروزی آیت الله خامنه ای به مناسبت آغاز سال  ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار. یا محوّل الحول و الأحوال. حوّل حالنا الی احسن الحال.
السّلام علی الصّدّیقه الطّاهره، فاطمه المرضیّه، بنت رسول الله، صلّی الله علیه و آله. و السّلام علی ولیّ الله الأعظم، ارواحنا فداه و عجّل الله فرجه.
عید نوروز را به همه‌ی خانواده‌های ایرانی و افراد ایرانی در هر نقطه‌ی عالم تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز. بخصوص به خانواده‌های عزیز شهیدان، به جانبازان عزیز، به خانواده‌های محترم آنها، و به همه‌ی ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد شهیدان بزرگوارمان و یاد امام عزیزمان را گرامی میدارم.
سالی که شروع شد ــ سال ۹۵ ــ هم در آغاز و هم در پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. هم اولِ این سال منطبق بر ولادت آن بزرگوار با ماه‌های قمری است، هم آخر این سال. بنابراین امیدواریم که ان‌شاءالله سال ۹۵ به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی‌های آن بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم و بهره‌مند شویم.
سالی که تمام شد ــ سال ۹۴ ــ مثل همه‌ی سالهای دیگر، آمیزه‌ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرودها بود؛ طبیعت زندگی همین است؛ از تلخی حادثه‌ی منا تا شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند؛ در تجربه‌ی برجام، از امیدهائی که برانگیخت، تا نگرانیهائی که در کنار آن هست؛ همه‌ی اینها جزو حوادث سال بود، و همه‌ی سالها همین جور است.
سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصتهائی است و مشتمل بر تهدیدهائی است. هنر ما باید این باشد که از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کنیم. سال ۹۵ پیش روی ما است. در این سال هم مانند همیشه، فرصتها و تهدیدهائی وجود دارد. همه باید تلاش کنند تا بتوانیم از فرصتهای این سال به معنای حقیقی کلمه استفاده کنیم و کشور از اول تا آخرِ این سال تفاوتهای محسوسی پیدا کند.
امیدهائی وجود دارد برای سال ۹۵. انسان به مجموعه‌ی اوضاع که نگاه میکند، امیدهائی را مشاهده میکند. البته برای تحقق این امیدها باید تلاش کرد، باید کار شبانه‌روزی کرد و باید بی‌وقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنیهای آنها، از آسیب‌پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان، آسیب‌پذیر نباشیم. آسیب‌پذیری را به صفر برسانیم.
به گمان من مسئله‌ی اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیکتر، مسئله‌ی اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند.
در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به مورد است.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه‌ی اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه‌ی بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه‌ی ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.
بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه‌ی کسانی که در این راه تلاش کردند و تلاش میکنند، تشکر میکنم.
بار دیگر به ملت عزیزمان سلام و تبریک عرض میکنم و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت بقیه الله اعظم (سلام الله علیه و ارواحنا فداه) مسئلت میکنم.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

نشانه‌ی سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

post

سال نو مبارک

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک
شاخه های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

شعر از فریدون مشیری

سال نو همگی مبارک.