post

گزارش تصویری

 گزارش تصویری

آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل در ساعت ۱۱ صبح دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل سالن برگزاری آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با حضور بیش از پانصد نفر از داوطلبین برگزار گردید.
این آزمون توسط شرکت های تحقیقات توسعه سلامت و محیط رازی و یکتا توسعه مهر سلامت سینا جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود بر اساس قراردادشان با دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد و بیش از ۵۰۰ متقاضی در رشته های پزشکی، متصدی پذیرش و آمار، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت حرفه ای، پرستار، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت روان،کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس ماما و خدمات به رقابت پرداختند. برگزیدگان این مرحله جهت مصاحبه حضوری در هفته های آتی معرفی خواهند شد.

گفتنی است جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دکتر مرتضی پنجه شاهی و برخی دیگر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از این آزمون بازدید به عمل آوردند.

 

داوطلبین می توانند نظرات خود را در زمینه آزمون در اینجا بازگو کنند تا به گوش مسوولین امر برسد.

  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
  • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

post

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون

به اطلاعیه کلیه ثبت نام کنندگان فراخوان دوم شرکت می رساند که آزمون ورودی در دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان کاشان، روبروی مقبره شهدای گمنام، سالن ۱ و ۳ امتحانات برگزار خواهد شد.

دواطلبین قبل از شروع آزمون در جلسه حضور داشته و خودکار آبی، مداد و پاک کن به همراه داشته باشند.