پایگاه سلامت بهروان

این پایگاه اولین پایگاه خصوصی در سطح شهرستان های کاشان وآران وبیدگل بوده که ساختمان آن توسط خیر محترم آقای امیر بهروان تامین شده وبه همت مدیران محترم شبکه بهداشت افتتاح گردید .

پایگاه سلامت بهروان بیش از چهار سال است توسط شخص مدیر عامل شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا و تحت نظر شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل اداره می شودکه از این لحاظ سابقه  مثبتی در کارنامه این مدیر محسوب می شود.

عملکرد کارکنان این پایگاه با توجه به مشکلات و سختی هایی که در راه اندازی این پایگاه خصوصی وجود داشت از نظر بسیاری از بازرسان بهداشتی قابل توجه و تحسین بوده است.

اکنون در این پایگاه یک پزشک یک ماما و سه مراقب سلامت خانم در حال فعالیت می باشند که به زودی یک مراقب سلامت مرد نیز به جمع آنها اضافه خواهد شد. 

پایگاه سلامت پامیلی

این پایگاه سلامت که ساختمان آن توسط خیر محترم جناب آقای پامیلی تامین شده و مدیریت آن اخیرا به شرکت واگذار شده است . شرکت در خصوص این پایگاه هم اکنون در حال جذب نیرو میباشد .

پایگاه سلامت ولیعصر

مدیریت این پایگاه بهداشتی نیز اخیرا به شرکت واگذار شده و شرکت در خصوص این پایگاه هم اکنون در حال جذب نیرو می باشد .

نیروهای حجمی شبکه بهداشت و درمان

بیست نفر از نیروهایی که قرار است در سطح مراکز سلامت شهرستان آران وبیدگل شروع به فعالیت کنند جذب ، بکارگیری و اداره آنها در سال ۱۳۹۵ به شرکت واگذار شده و شرکت هم اکنون در حال جذب نیروها می باشد .