post

گزارش تصویری

 گزارش تصویری

آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل در ساعت ۱۱ صبح دو شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در محل سالن برگزاری آزمون های دانشگاه آزاد اسلامی کاشان با حضور بیش از پانصد نفر از داوطلبین برگزار گردید.
این آزمون توسط شرکت های تحقیقات توسعه سلامت و محیط رازی و یکتا توسعه مهر سلامت سینا جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود بر اساس قراردادشان با دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار شد و بیش از ۵۰۰ متقاضی در رشته های پزشکی، متصدی پذیرش و آمار، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت حرفه ای، پرستار، کارشناس تغذیه، کارشناس بهداشت روان،کارشناس بهداشت عمومی، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس ماما و خدمات به رقابت پرداختند. برگزیدگان این مرحله جهت مصاحبه حضوری در هفته های آتی معرفی خواهند شد.

گفتنی است جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دکتر مرتضی پنجه شاهی و برخی دیگر از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از این آزمون بازدید به عمل آوردند.

 

داوطلبین می توانند نظرات خود را در زمینه آزمون در اینجا بازگو کنند تا به گوش مسوولین امر برسد.

 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
 • برگزاری آزمون جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی شهرستان کاشان و آران و بیدگل -اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

post

اطلاعیه زمان و مکان برگزاری آزمون

به اطلاعیه کلیه ثبت نام کنندگان فراخوان دوم شرکت می رساند که آزمون ورودی در دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ساعت ۱۰ صبح در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان کاشان، روبروی مقبره شهدای گمنام، سالن ۱ و ۳ امتحانات برگزار خواهد شد.

دواطلبین قبل از شروع آزمون در جلسه حضور داشته و خودکار آبی، مداد و پاک کن به همراه داشته باشند.

post

اطلاعیه زمان مصاحبه جذب نیروی فروردین ماه

اطلاعیه زمان مصاحبه جذب نیروی فروردین ماه

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون جذب نیروی بهداشتی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا می رساند پذیرفته شدگان موظف اند طبق جدول زمان بندی زیر در محل شبکه بهداشت و درمان آران وبیدگل ستاد گسترش به منظور مصاحبه حضور پیدا کنند.

نام واحد

زمان:چهارشنبه۱۳۹۵/۰۲/۰۸

زمان:پنج شنبه۱۳۹۵/۰۲/۰۹

سلامت روان وتغذیه

۱۰-۸

مبارزه با بیماریها

۱۱-۱۰

بهداشت محیط

۱۲/۳۰-۱۱

بهداشت حرفه ای

۱۳/۳۰-۱۲/۳۰

مراقب سلامت

۱۲-۸

آمار ومدارک پزشکی

۱۲/۳۰-۱۲

 

پذیرفته شدگان توجه داشته باشند حداقل یک ربع ساعت زودتر از زمان مشخص شده در محل حضور داشته باشند.

post

فراخوان دوم جذب نیرو

آگهی جذب نیرو

شرکت­ های تحقیقات توسعه سلامت و محیط رازی و یکتا توسعه مهر سلامت سینا  در نظر دارند جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و قراردادهای مربوطه فی مابین خود و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان مطابق با مفاد قراردادها و دستورالعمل اجرای برنامه تامین و گسترش مراقبت­ های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزینش در قالب قرارداد کار مدت معین و محدود به شرح شرایط مندرج در ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید.

جدول مشاغل مورد نیازشرکت تعاونی تحقیقات توسعه سلامت و محیط رازی

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد زن
۱

پزشک

کاشان ۵ * * دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی
۲ متصدی پذیرش وآمار کاشان ۱۰ * *

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی به ترتیب اولویت در یکی از رشته ­های مدارک پزشکی، حسابداری، فناوری اطلاعات سلامت و علوم کامپیوتر

در صورت به به حد نصاب نرسیدن پذیرفته شدگان در کاردانی رشته­ های فوق، کارشناسی رشته­ های مذکور نیز پذیرش خواهند شد.

۳ کارشناس بهداشت محیط کاشان ۵ ۴ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط
۴ کارشناس بهداشت حرفه ­ای کاشان ۴ ۳ ۱ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه ­ای
۵ پرستار کاشان ۱ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری
۶ کارشناس تغذیه کاشان ۱۳ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته: تغذیه
۷ کارشناس بهداشت روان (بالینی) کاشان ۹ * * دارا بودن مدرک تحصیلی به ترتیب کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی با پایه روانشناسی یا کارشناسی روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد سایر رشته­ های مرتبط 
۸ کاردان / کارشناس بهداشت عمومی (مراقب سلامت مرد) کاشان ۶ * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های: مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی
۹

کاردان / کارشناس بهدشت خانواده (مراقب سلامت زن)

کاشان

۲۲ * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته­ های: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و یا کاردانی مامایی
۱۰ کارشناس ماما (مراقب سلامت زن) کاشان ۱۴ * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی / کارشناسی ارشد مامایی
۱۱ خدمات کاشان ۶ * دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

 

جدول مشاغل مورد نیاز شرکت تعاونی یکتا توسعه مهر سلامت سینا  

ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
مرد زن
۱ پزشک آران و بیدگل ۵ ۲ ۳ دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی
۲ کارشناس تغذیه آران و بیدگل ۲ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد در رشته: تغذیه
۳ کاردان / کارشناس بهداشت عمومی (مراقب سلامت مرد) کاشان ۴ * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های: مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی
۴ کاردان / کارشناس بهدشت خانواده (مراقب سلامت زن) کاشان ۶ * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته­ های: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و یا کاردانی مامایی
۵ کارشناس ماما (مراقب سلامت زن) کاشان ۵ * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی / کارشناسی ارشد مامایی
۶ خدمات آران و بیدگل ۳ * دارا بودن حداقل مدرک دیپلم
کاشان ۴ *

  ۱- شرایط عمومی پذیرش

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۵/۱– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۶/۱- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۷/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.

۸/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

۲- شرایط اختصاصی پذیرش

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال وحداکثر ۳۰سال تمام برای دارندگان دیپلم ، فوق دیپلم تا تاریخ مهلت ثبت نام

        داشتن حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تا تاریخ مهلت ثبت نام

       داشتن حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری ۴۰ سال تا تاریخ مهلت ثبت نام

 ۲/۲- داشتن گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته ­های پرستاری و پزشک عمومی الزامی می ­باشد.

۳/۲- خدمات وظیفه عمومی و طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان و همچنین سوابق مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا به شرط تایید حوزه مرتبط در دانشگاه به حداکثر سن افزوده می ­شود.

۴/۲- مشمولین طرح نیروی انسانی که در حال حاضر مشغول گذراندن طرح می­باشند در صورت قبولی در آزمون و معرفی از سوی شرکت موظف به ارائه گواهی انصراف از طرح و انجام مراحل قانونی مربوطه بعد از اعلام نتایج خواهند بود.

۳-  ثبت نام کتبی ومهلت ثبت نام

۱/۳ –  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ لغایت ۰۱۳۹۵/۰۲/۰۹ نسبت به ثبت نام حضوری  از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ اقدام نمایند.

۲/۳-  به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­ شود. 

۳/۳-صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان از جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمی­ کند. 

۴/۳-پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می­ باشند.  

 ۴- نحوه ثبت نام آزمون کتبی

    ۱/۴- مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون کتبی

الف) تکمیل برگ درخواست شغل(داوطبین موظفند این فرم را از همین سایت دریافت ،تکمیل و امضا نموده همراه خود برای ثبت نام ارائه  نمایند)

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰ریال ( یکصدو پنجاه هزارریال) به شماره حساب متمرکز جاری ۱/۱۰۹۶۶۹۹/۳۱۸/۱۴۰۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی  بنام شرکت تعاونی تحقیقات توسعه سلامت و محیط رازی.

ج) یک قطعه عکس ۴×۳ (خانم ­ها با حجاب اسلامی)

۲/۴-داوطلبین با در دست داشتن مدارک فوق به آدرس کاشان میدان معلم مجتمع کرمانی طبقه دوم واحد۱۶دفتر شرکت رازی مراجعه و نسبت به ثبت نام حضوری اقدام نمایند.

۵- کارت ورود به جلسه، زمان و محل برگزاری آزمون کتبی

الف)کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی ­های تخصصی همزمان با ثبت نام تحویل داوطلبان خواهد شد. داوطبین دقت داشته باشند حتما این کارت را که حاوی کدثبت نامی است از مسئول ثبت نام دریافت نمایند .

ب)داوطبین دقت داشته باشند مقرر شده آزمون بعد از هفته سلامت اواسط هفته برگزار گردد ضروری است داوطلبین از روز شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱از طریق همین سایت پیگیر زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون باشند.همچنین اطلاع رسانی لازم از طریق پیامک نیز صورت خواهد گرفت.

  ۶- مواد امتحان :

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته­ های شغلی تنظیم و برگزار خواهد شد.

۱/۶- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۵۰ سوال  به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

   ۷- مصاحبه حضوری

داوطلبان قبول شده در آزمون کتبی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی شرکت به همراه اصل مدارک، به نماینده موسسه  مستقر در آدرس فوق الذکرحضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. نماینده شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

۱/۷مدارک موردنیاز

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

–  اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۸- تذکرات

۱/۸- داوطلبان بومی شهرستان کاشان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی در اولویت خواهند بود. بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:

الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.

ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه)را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.

ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی تلقی می­ شوند. 

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته­ های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می­ پذیرد.  

۲/۸- به مدارک متقاضیان ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین دارندگان مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳/۸- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر می­ گردد.  

۴/۸- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی داوطلب الزامی است.

۵/۸- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۳ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی جهت انجام مصاحبه حضوری صورت می­ پذیرد.  

۶/۸- پس از انجام مصاحبه حضوری انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در مجموع آزمون و مصاحبه حضوری در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت­ های مندرج در آگهی جهت انجام مراحل گزینش صورت می­ پذیرد.  

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۷/۸- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل موتعیین شده خدمت نمایند، جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.

۸/۸- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص برگزاری آزمون از طریق سایت هر دو شرکت  www.salamatsina.com   و  www.razicoperative.com انجام خواهد شد وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۹/۸- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچ گونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۰/۸- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل می باشند.

۱۱/۸- در رشته ­های شغلی پذیرش و آمار و مدارک پزشکی در صورت جذب نیروی کارشناس حقوق و مزایای پرداختی صرفا بر اساس مدرک کاردانی خواهد بود.

۱۲/۸- صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمی­ کند.

۱۳/۸- پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

دانلود فرم اطلاعات پرسنلی

post

هفته سلامت

هفته سلامت گرامی باد.

شعار هفته سلامت سال: «غلبه بر دیابتBEAT DIABETES »

  روزشمار هفته سلامت:

 چهار‌شنبه    ۱  اردیبهشت ۹۵:    عزم ملی برای تحقق اهداف سند بیماری‌های غیرواگیر

 پنج شنبه     ۲  اردیبهشت ۹۵:    ۱۳ رجب میلاد حضرت امام علی(ع) – بهداشت عمومی

 جمعه           ۳  اردیبهشت ۹۵:    فعالیت بدنی، ورزش و سلامت

 شنبه           ۴  اردیبهشت ۹۵:    غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم

 یک شنبه      ۵  اردیبهشت ۹۵:    سلامت، نقش غذا و دارو

دوشنبه        ۶  اردیبهشت ۹۵:    اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در حوزه سلامت

 سه‌شنبه     ۷  اردیبهشت ۹۵:    آموزش، خود مراقبتی و سلامت

دیابت، سومین کشور پرجمعیت دنیا

دیابت، سومین کشور پرجمعیت دنیا

 1. حدود ۳۴۷ میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند

دیابت،  به یک بیماری همه گیر جهانی مبدل شده است که با پیگیری رد آن به رشد سریع اضافه وزن،چاقی و بی تحرکی می رسیم.

 

 1. پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰، دیابت به هفتمین علت مرگ در جهان تبدیل شود

در ده سال آینده، پیش بینی می شود مجموع مرگ های ناشی از دیابت تا ۵۰ در صد افزایش یابد.

 

 1. دو شکل عمده از دیابت وجود دارد

دیابت نوع ۱ نتیجه ی فقدان تولید انسولین و نوع ۲ استفاده غیر موثر بدن از انسولین در بدن می باشد.

 

 1. نوع سوم دیابت ، دیابت بارداری است

این نوع از دیابت با هیپرگلیسمی یا بالا بودن قند خون از حد طبیعی در دوران بارداری تشخیص داده می شود. زنان مبتلا به دیابت حاملگی در معرض خطر عوارض در دوران بارداری و زایمان و حتی در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ در آینده نیز هستند.

 

 1. دیابت نوع ۲ بسیار شایع تر از دیابت نوع ۱ است

دیابت نوع ۲ ،حدود ۹۰ درصد از تمام دیابت ها در سراسر جهان را تشکیل می دهد. گزارش ها نشان می دهد  ابتلای کودکان به دیابت نوع ۲ که قبلا نادر بوده ، در سراسر جهان رو به افزایش است. در برخی از کشورها، تقریبا نیمی از موارد تازه تشخیص داده شده کودک و نوجوان هستند.

 

 1. بیماری های قلبی عروقی مسئول بین ۵۰٪ تا ۸۰٪ مرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت است

دیابت عمدتا از طریق افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی (CVD) تبدیل به یکی از علل عمده بیماری زودرس و مرگ و میر در بسیاری از کشورها شده است.

 

 1. در سال ۲۰۱۲ ، دیابت علت مستقیم ۱٫۵ میلیون مرگ و میر بود.

 

 1. ۸۰ در صداز مرگ و میر ناشی از دیابت در کشورهای کم درآمد و یا متوسط در آمد رخ می دهد.

در کشورهای توسعه یافته بیشتر مبنلایان به دیابت در سن بالا و بازنشستگی هستند ، در حالی که در کشورهای در حال توسعه سنین ۳۵ تا ۶۴ سال تحت تاثیر این بیماری قرار دارند.

 

 1. دیابت یکی از علل اصلی کوری، قطع عضو و نارسایی کلیه است

ناآگاهی در مورد دیابت و عدم دسترسی کافی به خدمات بهداشتی و داروهای ضروری، می تواند به عوارضی مانند نابینایی، قطع عضو و نارسایی کلیه منجر شود.

 

 1. ازابتلا به دیابت نوع ۲ می توان پیشگیری کرد

سی دقیقه فعالیت فیزیکی با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته و یک رژیم غذایی سالم می توان تا حد زیادی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را کاهش دهد. دیابت نوع ۱ قابل پیشگیری نیست.

 

برای مشاهده پوسترها و انیمیشن های این هفته و اطلاعات در زمینه سلامت به ویژه دیابت به صفحه هفته سلامت ۱۳۹۵  در سایت آوای سلامت مراجعه کنید.

post

اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت

اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون جذب نیروی بهداشتی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا می رساند اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت به قرار زیر است:

روانشناسی:

 1. محمد رضا قربانعلی زاده

 2. زهرا سعادت پناه

 3. سلیمه فیض آبادی

 4. سعیده رمضانی مقدم

 5. محیا برناه

 6. وجیهه صادقی

بهداشت محیط:

 1. محسن حسامی

 2. ابوالفضل انصاری

 3. طاهره معراجی

 4. ندا سادات سیدی

 5. سمیه صادقی

 6. سمیرا خاتمی

 7. امید حاتمی

 8. سجاد حاجی کتابی

 9. ام البنین حسن بیگی

پذیرش وآمار:

 1. حامد جاودانه

 2. افسانه احمدی

 3. زهره کمال طاهری

 4. محمد حسین محمدی

 5. مجتبی رزاقیان

 6. اسما خاری نژاد

 7. محمد رضا صباحی

 8. فرشته علیزاده

 9. فاطمه گل زاده

بهداشت حرفه ای:

 1. علیرضا حسین گلی

 2. پیمان خالقی

 3. حجت اله مومن

 4. محمد رضا خراسانی

 5. لیلا خجوی

 6. زینب مسعود آبادی

 7. عصمت عنایت

 8. الهه جعفری ویدجی

مبارزه با بیماریها:

 1. مهدی خاتمی کاشانی

 2. امیر محمد منصف

 3. حمید رضا مستوفی فر

 4. حمید رضا غلامیان

 5. مهرداد صباغیان

 6. حسن عبدالهی

مامایی:

 1. سمیه لایقی نژاد

 2. الهام حسن پور

 3. رقیه دهقانی

 4. فاطمه قنایی مقدم

 5. منیره سادات عباس زاده

 6. منیره نیکوفرد

 7. مژگان عبدالمجید

 8. زینب محلوجی

 9. اسما نوحی

 10. فهیمه بلال زاده فینی

 11. فریده امامی

 12. افسانه کاشی کار

بهداشت خانواده:

 1. مریم اسماعیلی

 2. پوران نعمت الهی

 3. طیبه شریفیان

 4. محدثه آسیابان

 5. مریم ستوده مهر

 6. اسما فاتحی

 7. زهرا توکلی

 8. مریم احمد آبادی

 9. ملیحه صبوری

 10. لیلا فخری

 11. طاهره جوانمرد

 12. .هاجرآقا دوستی

 13. نرگس علی حاجی

 14. نجمه مهرآبادی

 15. افسانه افکاری

 16. .مجیده دهقانی

 17. سمیه اناری

 18. زهرا یوسفی

 19. .مریم سادات دباغ

 20. سمانه دهقانی

 21. زهرا آرمند

 22. بهناز خزایی

 23. .وجیهه کریم زاده

 24. بهناز ابراهیمی

 25. عطیه طراح

 26. نرگس ابراهیمی

 27. الهام حسین زاده علوی

 28. فریبا کیانی فر

 29. یاسمن کفاش

 30. .فریده شویدی

مقتضی است کلیه پذیرفته شدگان با دقت به موارد ذیل توجه داشته باشند:

 1. ترتیب رعایت شده در ذکر اسامی پذیرفته شدگان برحسب امتیازکسب شده درآزمون می باشد.

 2. مصاحبه حضوری تا ۵۰درصد در جذب نهایی نیرو ها تاثیر داشته و صرف قبولی دراین مرحله با هر امتیازی هیچ حقی برای داوطلبین ایجاد نخواهد نمود.

 3. دواطلبین موظفند مطابق بند ۴/۱آگهی جذب، مدارک مورد نیاز مصاحبه حضوری را در اسرع وقت حداکثر تا دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ فقط از ساعت ۸ تا ۱۴ به نماینده شرکت در همان محل ثبت نام تحویل نموده و منتظر تماس برای مصاحبه حضوری باشند.

 4. نتایج نهایی تنها از طریق تماس تلفنی با داوطلبین اعلام خواهد شد خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه حضوری خودداری نمایید.

 

اطلاعیه در مورد تغییر مکان آزمون

اطلاعیه در مورد تغییر مکان آزمون

به اطلاع می رساند که آزمون جذب نیروی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا راس ساعت ۹ صبح جمعه روز ۲۰ فروردین در دانشگاه پیام نور آران و بیدگل برگزار خواهد شد. اما حضور شرکت کنندگان نیم ساعت قبل از شروع آزمون یعنی ۸:۳۰ الزامی است.

نقشه:

با کمک درگ ماوس و علامت های + و – روی نقشه، مسیر خود را پیدا کنید.

post

فراخوان جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی در شهرستان آران و بیدگل

 فراخوان جذب نیروی پزشکی و پیراپزشکی در شهرستان آران و بیدگل

این شرکت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به قرارداد فی مابین خود ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان مطابق با مفاد قرارداد یاد شده و دستورالعمل اجرای برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری  از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزینش در قالب قرارداد کار مدت معین و محدود به شرح شرایط مندرج در ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید .

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی

تعداد مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

پزشک

آران و بیدگل

۵

۲

۳

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی

کاشان

*

*

*

۲

متصدی پذیرش و آمار

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته  مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، حسابداری

کاشان

*

*

*

۳

کارشناس بهداشت محیط

آران و بیدگل

۳

اولویت با مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط

کاشان

*

*

۴

کارشناس بهداشت حرفه ای

آران و بیدگل

۳

اولویت با مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی بهداشت حرفه ای

کاشان

*

*

۵

کارشناس تغذیه

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تغذیه

کاشان

*

*

*

۶

کارشناس بهداشت روان (بالینی)

آران و بیدگل

۳

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی با پایه روانشناسی

کاشان

*

*

*

۷

مراقب سلامت

کاردان / کارشناس (مرد)

آران و بیدگل

۳

*

دارا بودن مدرک تحصیلی  کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های: مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی

کاشان

*

*

۸

مراقب سلامت

کاردان / کارشناس (زن)

آران و بیدگل

۱۰

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته­های: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و مامایی

کاشان

*

*

۹

مراقب سلامت

(ماما)

آران و بیدگل

۴

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی

 ۱- شرایط عمومی پذیرش

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۵/۱– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۶/۱- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۵/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.

۸/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

 

۲- شرایط اختصاصی پذیرش

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال وحداکثر ۳۰سال سن تمام برای دارندگان دیپلم ، فوق دیپلم 

 ۲/۲- مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری ۳۵ سال تا تاریخ مهلت ثبت نام

۳/۲- سوابق کاری مرتبط با حیطه شغلی فرد شرکت کننده به حداکثر سن افزوده می­شود.

 

  ۳- نحوه ثبت نام آزمون کتبی (مقدماتی)

     ثبت نام به  صورت حضوری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ذیل و حضور به آدرس آران وبیدگل،بلوار عاملی ،خیابان ارشاد، جنب مسجد بقیه اله ،درمانگاه بهروان ،دفتر نمایندگی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا ، بین ساعت ۱۴- ۱۲و ۲۰-۱۷ انجام می گیرد حد اکثرزمان ثبت نام  تا  ساعت ۲۰روز چهار شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۱۸   می باشد.  

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون کتبی

الف) تکمیل برگ درخواست فرم اطلاعات فردی که با مراجعه به وب سایت www.salamatsina.com قابل دریافت میباشد .

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ( صد هزارریال) به شماره حساب جاری ۱۴۱۲۱۱۱۲۶۸۲۰۷۲۱  نزد بانک توسعه تعاون شعبه آران و بیدگل بنام شرکت تعاونی یکتا توسعه مهر سلامت سینا (وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود). 

ج) یک قطعه عکس ۴*۳ (خانم ها با حجاب کامل اسلامی)

۲/۳-  زمان ومحل توزیع کارت آزمون

 – کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای تخصصی همزمان با ثبت نام تحویل داوطلبین خواهد شد. 

۳/۳-زمان ومحل برگزاری آزمون کتبی

  -آزمون در  ساعت ۱۲-۹ در  روز جمعه ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ آران و بیدگل، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد. اما حضور کلیه شرکت کنندگان نیم ساعت قبل از شروع آزمون الزامی است. داوطلبین دقت داشته باشند هرگونه تغییرات احتمالی در زمان برگزاری آزمون از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .


۴/۳- مواد امتحان :

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته ­های شغلی تنظیم و برگزار خواهد شد.

امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

۴- مصاحبه حضوری

داوطلبان قبول شده درآزمون کتبی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی شرکت به همراه اصل مدارک، به نماینده موسسه  مستقر در آدرس فوق الذکرحضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. نماینده شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

۱/۴-مدارک موردنیاز

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت  و یا انصراف از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

۵- تذکرات

۱/۵- داوطلبان بومی شهرستان آران وبیدگل در اولویت خواهند بود .

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته­های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می­پذیرد.  

۲/۵- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳/۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر می­گردد.  

۴/۵- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه­ها الزامی است.

۵/۵- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۳ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی جهت انجام مصاحبه حضوری صورت می­پذیرد.  

۶/۵- پس از انجام مصاحبه حضوری انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در مجموع آزمون و مصاحبه حضوری در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت­های مندرج در آگهی جهت انجام مراحل گزینش صورت می­پذیرد.  

۷/۵- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۸/۵- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند، جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

۹/۵- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی شرکت www.salamatsina.com خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۰/۵- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ فرم اطلاعات فردی می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۱/۵- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل می باشند.

۱۲/۵-صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان از جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمی­کند.

۱۳/۵-پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می­باشند.   

دانلود فرم اطلاعات پرسنلی

post

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

شعار سال: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند و تاکید کردند با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت.  

متن کامل پیام نوروزی آیت الله خامنه ای به مناسبت آغاز سال  ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار. یا مدبّر اللّیل و النّهار. یا محوّل الحول و الأحوال. حوّل حالنا الی احسن الحال.
السّلام علی الصّدّیقه الطّاهره، فاطمه المرضیّه، بنت رسول الله، صلّی الله علیه و آله. و السّلام علی ولیّ الله الأعظم، ارواحنا فداه و عجّل الله فرجه.
عید نوروز را به همه‌ی خانواده‌های ایرانی و افراد ایرانی در هر نقطه‌ی عالم تبریک عرض میکنم. عیدتان مبارک باشد هم‌میهنان عزیز. بخصوص به خانواده‌های عزیز شهیدان، به جانبازان عزیز، به خانواده‌های محترم آنها، و به همه‌ی ایثارگران تبریک عرض میکنم و یاد شهیدان بزرگوارمان و یاد امام عزیزمان را گرامی میدارم.
سالی که شروع شد ــ سال ۹۵ ــ هم در آغاز و هم در پایان، متبرک به نام مبارک حضرت زهرا (سلام الله علیها) است. هم اولِ این سال منطبق بر ولادت آن بزرگوار با ماه‌های قمری است، هم آخر این سال. بنابراین امیدواریم که ان‌شاءالله سال ۹۵ به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد برای ملت ایران، و از معنویات آن بزرگوار و از راهنمائی‌های آن بزرگوار و از زندگی آن بزرگوار درس بگیریم و بهره‌مند شویم.
سالی که تمام شد ــ سال ۹۴ ــ مثل همه‌ی سالهای دیگر، آمیزه‌ای از شیرینیها و تلخیها و فرازها و فرودها بود؛ طبیعت زندگی همین است؛ از تلخی حادثه‌ی منا تا شیرینی راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات هفتم اسفند؛ در تجربه‌ی برجام، از امیدهائی که برانگیخت، تا نگرانیهائی که در کنار آن هست؛ همه‌ی اینها جزو حوادث سال بود، و همه‌ی سالها همین جور است.
سالها و ایام عمر انسان، مشتمل بر فرصتهائی است و مشتمل بر تهدیدهائی است. هنر ما باید این باشد که از فرصتها استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کنیم. سال ۹۵ پیش روی ما است. در این سال هم مانند همیشه، فرصتها و تهدیدهائی وجود دارد. همه باید تلاش کنند تا بتوانیم از فرصتهای این سال به معنای حقیقی کلمه استفاده کنیم و کشور از اول تا آخرِ این سال تفاوتهای محسوسی پیدا کند.
امیدهائی وجود دارد برای سال ۹۵. انسان به مجموعه‌ی اوضاع که نگاه میکند، امیدهائی را مشاهده میکند. البته برای تحقق این امیدها باید تلاش کرد، باید کار شبانه‌روزی کرد و باید بی‌وقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنیهای آنها، از آسیب‌پذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان، آسیب‌پذیر نباشیم. آسیب‌پذیری را به صفر برسانیم.
به گمان من مسئله‌ی اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند، در میان مسائل اولویت‌دار، از همه فوری‌تر و نزدیکتر، مسئله‌ی اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون، بتوانند در مسئله‌ی اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تأثیرگذار باشند.
در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است؛ اینها مسائل مبتلابه مردم است؛ اینها چیزهائی است که مردم آنها را حس میکنند و مطالبه میکنند؛ و آمارها و اظهارات خود مسئولین هم نشان میدهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم بجا و به مورد است.
اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله‌ی بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه‌ی اینها در مجموعه‌ی مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه‌ی اینها است. میشود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ میشود به جنگ رکود رفت؛ میشود گرانی را مهار کرد؛ میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان میدهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ کارهائی است در زمینه‌ی بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاههای مختلف؛ اینها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه که لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه‌ی ما است؛ که من ان‌شاءالله در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت عزیزمان عرض خواهم کرد.
بنابراین آنچه که من به عنوان شعارِ امسال انتخاب میکنم، عبارت است از «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل». این، راه و جاده‌ی مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک‌ سال همه‌ی مشکلات را حل کند؛ اما مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل به صورت برنامه‌ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان این سال آثار و نشانه‌های آن را مشاهده خواهیم کرد. از همه‌ی کسانی که در این راه تلاش کردند و تلاش میکنند، تشکر میکنم.
بار دیگر به ملت عزیزمان سلام و تبریک عرض میکنم و صلوات خدا را بر محمد و آل محمد و بر حضرت بقیه الله اعظم (سلام الله علیه و ارواحنا فداه) مسئلت میکنم.
والسّلام علیکم و رحمه الله و برکاته

 

نشانه‌ی سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»